Վերջին նորություններ

Առաջիկա միջոցառումներ

Կարողությունների զարգացում

 • Ներքին
  Ներքին

  Զարգացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներքին կարողությունները

 • Արտաքին
  Արտաքին

  Զարգացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների արտաքին կարողությունները

 • Գործնական ուսուցում
  Գործնական ուսուցում

  Զարգացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ ԵՄ ծրագրերին դիմելու և դրանք իրականացնելու կարողությունները

«Աջակցություն Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների
կարողությունների հզորացմանը» ծրագրի մասին

«Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ծրագրի նպատակն է զարգացնել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) կարողությունները՝ որպես երկրում զարգացում ապահովող անկախ մարմիններ` նրանց դարձնելով առավել բանիմաց, քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող, և ակտիվորեն աջակցել երկրի զարգացմանը գործնական, ծրագրային մոտեցումների միջոցով: Ծրագիրն իրականացվում է Պոդլասկայի շրջանային զարգացման հիմնադրամի և «ԴԱՍ.ԱՄ»-ի կոնսորցիումի կողմից: