Հաղորդագիր

Այստեղ առկա են «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ծրագրի շրջանակներում մշակված ամենամսյա հաղորդագրերը, որոնք ներառում են տեղեկատվություն իրականացված գործողությունների և առաջիկա միջոցառումների վերաբերյալ:

Ծրագրի N23 հաղորդագիր, 2018թ. հունիս (միայն անգլերեն)

Project_newsletter N23.pdf

Ծրագրի N24 հաղորդագիր, 2018թ. հուլիս-օգոստոս (միայն անգլերեն)

Project_newsletter N24.pdf

Ծրագրի N25 հաղորդագիր, 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր (միայն անգլերեն)

Project_newsletter N25.pdf

Project Newsletter, Issue 22, May 2018

Project_newsletter N22_EN.pdf

Project Newsletter, Issue 21, April 2018

Project_newsletter N21_EN.pdf

Ծրագրի N20 հաղորդագիր, 2018թ. մարտ

Project_newsletter N20_AM.pdf

Ծրագրի N19 հաղորդագիր, 2018թ. փետրվար

Project_newsletter N19_AM.pdf

Ծրագրի N18 հաղորդագիր, 2018թ. հունվար

Project_newsletter_N18_AM.pdf

Ծրագրի N17 հաղորդագիր, 2017թ. դեկտեմբեր

Project_newsletter_N17_AM.pdf

Ծրագրի N16 հաղորդագիր, 2017թ. նոյեմբեր

Project_newsletter_N16_AM.pdf

Ծրագրի N15 հաղորդագիր, 2017թ. Հոկտեմբեր

Project_newsletter N15_AM.pdf

Ծրագրի N14 հաղորդագիր, 2017թ. սեպտեմբեր

Project_newsletter N14_AM.pdf